Khánh Vĩnh: Đẩy mạnh tuyên truyền về chuyển đổi số

Thứ năm - 21/07/2022 01:12
UBND huyện Khánh Vĩnh vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền về chuyển đổi số trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.     Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa
UBND huyện Khánh Vĩnh vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền về chuyển đổi số trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.
 
Theo đó, địa phương sẽ đẩy mạnh phổ biến các văn bản của Trung ương về chuyển đổi số; tập trung thông tin các nội dung cơ bản về chuyển đổi số, tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của chuyển đổi số, chính quyền số, công nghệ số đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh và của huyện. Kế hoạch đề ra một số nhiệm vụ chính như: Tăng cường tin, bài về chuyển đổi số trên Trang Thông tin điện tử của huyện; chỉ đạo xây dựng chuyên mục tuyên truyền về chuyển đổi số trên hệ thống truyền thanh - truyền hình huyện và hệ thống thông tin cơ sở; tổ chức hội thảo, hội nghị, tập huấn chuyên đề về chuyển đổi số, kiến thức, kỹ năng về công nghệ số và chuyển đổi số...
 
V.THÀNH
 
Nguồn tin: baokhanhhoa.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp