Có nhu cầu đăng bài quảng cáo liên hệ info@baomoikhanhhoa.com, cảm ơn !

Cam Ranh: Tập trung các giải pháp điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách

Thứ năm - 24/11/2022 13:39
UBND TP. Cam Ranh vừa có văn bản yêu cầu Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục Thuế khu vực Nam Khánh Hòa, Kho bạc Nhà nước Cam Ranh, các phòng, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, phường tập trung triển khai các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2022. Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa

UBND TP. Cam Ranh vừa có văn bản yêu cầu Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục Thuế khu vực Nam Khánh Hòa, Kho bạc Nhà nước Cam Ranh, các phòng, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, phường tập trung triển khai các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2022.


UBND thành phố yêu cầu Chi cục Thuế khu vực Nam Khánh Hòa tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả thu ngân sách nhà nước. Trong đó, tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các ban, ngành phối hợp với cơ quan Thuế thực hiện các giải pháp chống thất thu, xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, nhất là nợ thuế thông thường; chú trọng thu hồi nợ từ các năm trước chuyển sang, thực hiện ngay các biện pháp cưỡng chế nhằm thu hồi nợ thuế theo luật định; tiếp tục bám sát các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố đang triển khai để quản lý chặt chẽ các nguồn thu liên quan, nhất là nguồn thu hoạt động khai thác tài nguyên, thu vật liệu xây dựng thông thường dôi dư khi triển khai các dự án.


Phòng Tài chính - Kế hoạch sớm điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, rà soát từng dự án, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và khả năng huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện theo nguyên tắc thứ tự ưu tiên vốn theo quy định tại Luật Đầu tư công. Đồng thời, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; đôn đốc và thường xuyên theo dõi sát tiến độ triển khai và giải ngân các dự án đầu tư, nhất là những dự án sử dụng vốn Trung ương hỗ trợ...


Kho bạc Nhà nước Cam Ranh giữ lại số tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên của các đơn vị, địa phương; tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chi; chịu trách nhiệm trong việc giải ngân, thanh toán vốn cho các chủ đầu tư. Đơn vị phải chủ động lập kế hoạch nguồn vốn, kế hoạch chi trả, thanh toán đảm bảo đầy đủ, kịp thời yêu cầu nhiệm vụ chi theo phương án điều chỉnh ngân sách; ưu tiên nguồn vốn chi lương, phụ cấp, trợ cấp xã hội… và các khoản chi cho công tác an sinh xã hội.


NHẬT THANH

Nguồn tin: baokhanhhoa.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp