Chống buôn lậu, gian lận, hàng giả trong thương mại điện tử

Chủ nhật - 31/07/2022 14:39
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thương mại điện tử.   Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thương mại điện tử.
 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan chức năng triển khai thực hiện Văn bản số 3986, ngày 28-6-2022 của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thương mại điện tử, bảo đảm theo đúng quy định. Cục Quản lý thị trường tỉnh (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) theo dõi, đôn đốc các đơn vị trong việc triển khai thực hiện văn bản số 3986; tổng hợp kết quả, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia theo quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo UBND tỉnh thông qua Cục Quản lý thị trường tỉnh.
 
Minh Hồng 
 
Nguồn tin: baokhanhhoa.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp