Xây dựng phong trào văn hóa nghệ thuật quần chúng

Thứ sáu - 12/11/2021 12:46
Sau 5 năm thực hiện quy định của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch về tổ chức thi, các hội thi, liên hoan văn nghệ quần chúng đã góp phần xây dựng, phát triển sâu rộng phong trào văn hóa, nghệ thuật trong nhân dân. Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Xây dựng phong trào văn hóa nghệ thuật quần chúng

Sau 5 năm thực hiện quy định của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch về tổ chức thi, các hội thi, liên hoan văn nghệ quần chúng đã góp phần xây dựng, phát triển sâu rộng phong trào văn hóa, nghệ thuật trong nhân dân.  


Tổ chức nhiều liên hoan, hội thi


Từ nhiều năm nay, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa vẫn diễn ra các liên hoan, hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng các cấp. Cụ thể, hàng năm, ngành Văn hóa tỉnh tổ chức Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam; Liên hoan nghệ thuật quần chúng dành cho người khuyết tật; Liên hoan chiến sĩ hát và hát về chiến sĩ; hội thi thiếu nhi kể chuyện sách; hội thi tìm hiểu về di sản văn hóa. Bên cạnh đó, còn có các liên hoan, hội thi văn hóa - nghệ thuật được tổ chức định kỳ 2 năm một lần hoặc 4 năm một lần gồm: Liên hoan nghệ thuật quần chúng; Liên hoan các đội tuyên truyền lưu động; Liên hoan các làng văn hóa.

 

Một tiết mục tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng năm 2020. Ảnh minh họa.

Một tiết mục tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng năm 2020. Ảnh minh họa.


Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức từ cấp huyện đến cấp tỉnh đã tạo nên bầu không khí sôi nổi và góp phần phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của các tầng lớp nhân dân. Mỗi khi các hội thi, liên hoan diễn ra đều nhận được sự quan tâm của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức, tạo điều kiện thành lập đoàn nghệ thuật tham gia ở cấp tỉnh. “Nhiều hội thi, liên hoan được tổ chức từ cơ sở nên đã tuyển chọn được những nhân tố xuất sắc để thành lập đội thi cấp tỉnh. Điều đó vừa góp phần nâng cao đời sống văn hóa ở cơ sở, vừa nâng cao chất lượng các liên hoan, hội thi cấp tỉnh”, ông Văn Đình Ân - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh cho biết.


Với số lượng tương đối nhiều các hội thi, liên hoan nghệ thuật quần chúng diễn ra trong năm nên việc áp dụng quy định trong Thông tư số 9, ngày 14-10-2016 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch về tổ chức thi, liên hoan văn nghệ quần chúng đã góp phần đưa hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng đi đúng chuẩn cần thiết. Hoạt động văn nghệ quần chúng đã được chú trọng hướng tới cơ sở, nòng cốt tham gia là lực lượng diễn viên đến từ các tổ, đội tuyên truyền lưu động, văn nghệ quần chúng của các địa phương, đơn vị. Một số liên hoan, hội thi, hội diễn nghệ thuật truyền thống còn huy động sự tham gia của các nghệ nhân, góp phần giới thiệu về nét văn hóa đặc sắc mà các nghệ nhân đang nắm giữ.


Để phong trào đi xa hơn


Theo dõi các hội thi, liên hoan nghệ thuật quần chúng trong thời gian qua, nhiều người đều nhận thấy sự quan tâm, đầu tư dàn dựng chương trình, tiết mục của các đội thi với chất lượng chuyên môn tốt; công tác tổ chức cũng ngày càng hạn chế những sai sót. Mỗi liên hoan, hội thi thực sự là những sân chơi ý nghĩa đối với những người hoạt động nghệ thuật không chuyên và với công chúng.


Theo ông Trần Gia Văn - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, việc tổ chức các cuộc thi, hội thi văn hóa, nghệ thuật quần chúng trong những năm qua đã đáp ứng được các yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân. Bên cạnh đó, còn góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của địa phương; giáo dục lịch sử, truyền thống, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nhất là thế hệ trẻ... Trong đó, quy định của Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch về tổ chức thi, liên hoan văn nghệ quần chúng đã góp phần tạo hành lang pháp lý giúp các đơn vị, địa phương thuận tiện trong công tác tham mưu tổ chức các hội thi, liên hoan văn hóa, nghệ thuật tại cơ sở. Việc tổ chức các cuộc thi, hội thi, liên hoan có sự kiểm duyệt chương trình chặt chẽ, tăng cường công tác hậu kiểm tại các địa phương…


Tuy nhiên, từ thực tiễn tổ chức các hoạt động thi, liên hoan văn hóa, nghệ thuật vẫn tồn tại một số hạn chế. Trước hết, đội ngũ công chức làm công tác văn hóa - thông tin ở một số địa phương kiêm nhiệm nên việc thực hiện công tác chuyên môn còn lúng túng, chưa đáp ứng được yêu cầu. Lực lượng nghệ sĩ không chuyên làm nòng cốt tham gia các hoạt động tại một số địa phương còn thiếu và yếu, dẫn đến chất lượng các tiết mục, chương trình tại các hội thi, liên hoan chưa cao. Công tác khen thưởng, chấm giải ở một số liên hoan, cuộc thi còn có những vấn đề vướng mắc… “Để việc tổ chức các hội thi, liên hoan văn hóa, nghệ thuật quần chúng được thuận lợi hơn, Sở Văn hóa và Thể thao đã có văn bản đề nghị Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch sửa đổi một số nội dung trong các quy định về tổ chức thi, liên hoan văn nghệ quần chúng. Trong đó, có những quy định về ban giám khảo; việc thành lập ban tổ chức các hội thi, liên hoan; cơ chế tài chính khi tổ chức các liên hoan, hội thi…”, ông Trần Gia Văn cho biết.


Giang Đình

 

Nguồn tin: baokhanhhoa.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp