Các trường hợp nằm trong hành lang an toàn đường bộ cao tốc: Sẽ được bồi thường

Thứ tư - 20/10/2021 12:42
Trong quá trình bồi thường giải tỏa để thực hiện dự án cao tốc Bắc - Nam, phát sinh nhiều trường hợp có diện tích nhà ở, đất ở còn lại sau giải tỏa nằm trong đất hành lang an toàn đường bộ của dự án. Mới đây, Bộ Giao thông vận tải đã có hướng dẫn giải quyết vấn đề này để bảo đảm tiến độ dự án.   Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Các trường hợp nằm trong hành lang an toàn đường bộ cao tốc: Sẽ được bồi thường
Trong quá trình bồi thường giải tỏa để thực hiện dự án cao tốc Bắc - Nam, phát sinh nhiều trường hợp có diện tích nhà ở, đất ở còn lại sau giải tỏa nằm trong đất hành lang an toàn đường bộ của dự án. Mới đây, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã có hướng dẫn giải quyết vấn đề này để bảo đảm tiến độ dự án.
 
141 trường hợp nằm trong hành lang an toàn đường bộ
 
Thời gian qua, các địa phương trong tỉnh có dự án cao tốc Bắc - Nam đi qua đã tích cực triển khai công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Đến nay, việc bồi thường giải tỏa đã cơ bản hoàn thiện. Tuy nhiên, quá trình triển khai phát sinh nhiều trường hợp có diện tích nhà ở, đất ở còn lại sau giải tỏa nằm trong đất hành lang an toàn đường bộ của dự án.
 
Tại huyện Diên Khánh, sau khi nhận bàn giao mốc lộ giới xây dựng cao tốc Bắc - Nam, có 17 trường hợp thuộc địa bàn xã Suối Tiên có diện tích đất ở nằm trong lộ giới của đường bộ cao tốc (9 trường hợp giải tỏa phải xây dựng lại nhà mới trên diện tích đất ở còn lại, 8 trường hợp có đất ở chưa xây nhà). UBND huyện Diên Khánh kiến nghị do đất nằm trong lộ giới đường bộ không được xây nhà nên cần bố trí tái định cư đối với 17 trường hợp này. Huyện Cam Lâm có 109 trường hợp đất nông nghiệp nằm trong hành lang an toàn đường bộ. UBND huyện Cam Lâm đề nghị thu hồi đất bổ sung với tổng diện tích hơn 23.800m2 với lý do không đủ điều kiện sản xuất, trong đó có 25 trường hợp sử dụng đất có nhà ở nên huyện kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết bố trí tái định cư. Tại TP. Cam Ranh, có 15 trường hợp với tổng diện tích gần 27.000m2 nằm trong hành lang an toàn đường bộ, trong đó 2 trường hợp có nhà trên đất ở, còn lại có nhà trên đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, cây lâu năm. 
 
 
Dự án cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh đang được chuẩn bị để khởi công xây dựng.
Dự án cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh đang được chuẩn bị để khởi công xây dựng.
 
 
Để giải quyết vấn đề này, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở GTVT và các sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu, trình UBND tỉnh giải quyết. Cuối tháng 5, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản tham mưu UBND tỉnh, việc giải quyết tái định cư, thu hồi đất nông nghiệp không đủ điều kiện sản xuất sau khi Nhà nước thu hồi phần diện tích đất còn lại nằm trong hành lang an toàn đường bộ thực hiện theo các quy định hiện hành. Chính sách bồi thường, GPMB đã được quy định theo Luật Đất đai và liên quan đến công tác bồi thường, GPMB thuộc UBND cấp huyện thực hiện.
 
Cần sớm bồi thường, hỗ trợ
 
Ngày 17-9, UBND tỉnh có văn bản gửi Bộ GTVT về việc giải quyết kinh phí bồi thường phần diện tích đất trong hành lang an toàn đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh. Theo đó, kinh phí bồi thường, hỗ trợ các trường hợp của huyện Diên Khánh khoảng 1,5 tỷ đồng, huyện Cam Lâm hơn 11,2 tỷ đồng, TP. Cam Ranh hơn 2,2 tỷ đồng. Qua rà soát, UBND tỉnh nhận thấy với kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ cho những trường hợp kể trên không làm vượt tổng mức chi phí GPMB đã được Bộ GTVT phê duyệt. UBND tỉnh kiến nghị Bộ GTVT xem xét chấp thuận cho UBND tỉnh sử dụng nguồn kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án đã được phê duyệt trước đó để thực hiện bồi thường, hỗ trợ cho những trường hợp bị ảnh hưởng như đã nêu.
 
Ngày 7-10, Bộ GTVT đã có văn bản gửi UBND tỉnh nêu rõ, theo quyết định của Bộ GTVT phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tách thành tiểu dự án riêng và do UBND tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. Do vậy, đối với công tác GPMB của dự án cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh, UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm tuân thủ theo quy định. Việc bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp thuộc hành lang an toàn đường bộ cao tốc thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Bộ GTVT cũng đề nghị UBND tỉnh phối hợp với Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh và Ban Quản lý Dự án 85 nghiên cứu các phương án, giải pháp để lựa chọn, thực hiện theo quy định trên tinh thần tiết kiệm và không vượt kinh phí đã được phê duyệt trong tổng mức đầu tư dự án.
 
Ông Nguyễn Thanh Hiến - Phó Giám đốc Sở GTVT cho biết, các thủ tục tháo gỡ khó khăn đối với kinh phí bồi thường, hỗ trợ phần diện tích đất nằm trong hành lang đường bộ cao tốc Bắc - Nam đã được hướng dẫn cụ thể, chi tiết. Sở vừa có văn bản kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương căn cứ vào văn bản phản hồi của Bộ GTVT và chỉ đạo của UBND tỉnh để sớm thực hiện bồi thường, hỗ trợ đối với những trường hợp này nhằm bảo đảm tiến độ dự án. 
 
THÀNH NAM 
 
Nguồn tin: baokhanhhoa.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp