Chấn chỉnh sai sót trong quản lý đất trồng lúa

Thứ hai - 10/01/2022 11:18
Theo kết luận thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc chấp hành pháp luật đất đai trong quản lý đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020, nhiều địa phương đã có sai sót cũng như gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý nhà nước đối với loại đất này. Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Chấn chỉnh sai sót trong quản lý đất trồng lúa

Theo kết luận thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) về việc chấp hành pháp luật đất đai trong quản lý đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018 - 2020, nhiều địa phương đã có sai sót cũng như gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý nhà nước đối với loại đất này.


Còn sai sót và vướng mắc


Theo kết quả thanh tra, trên địa bàn 5 huyện, thị xã, thành phố: Ninh Hòa, Nha Trang, Diên Khánh, Cam Lâm, Cam Ranh, việc thực hiện hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất (SDĐ) lúa cho người dân ở mỗi địa phương mỗi khác, không đồng bộ trên địa bàn tỉnh.

 

Một diện tích đất trồng lúa bị san lấp trái phép ở xã Suối Tân (huyện Cam Lâm).

Một diện tích đất trồng lúa bị san lấp trái phép ở xã Suối Tân (huyện Cam Lâm).


Chẳng hạn, việc thẩm tra quy hoạch SDĐ, kế hoạch SDĐ, quy hoạch chi tiết xây dựng tại Nha Trang, Diên Khánh, Cam Lâm do Phòng TN-MT căn cứ quy hoạch chi tiết xây dựng do Phòng Quản lý đô thị cung cấp. Do đó, khi thẩm tra hồ sơ chuyển mục đích SDĐ không tránh khỏi chồng chéo, không phù hợp giữa quy hoạch SDĐ, kế hoạch SDĐ hàng năm và quy hoạch chi tiết xây dựng đối với những địa phương có thay đổi, cập nhật quy hoạch chi tiết xây dựng, dẫn đến người dân không thể xin giấy phép xây dựng sau khi chuyển mục đích SDĐ.


Trong quá trình kiểm tra hồ sơ chuyển mục đích SDĐ lúa trên địa bàn TP. Nha Trang giai đoạn 2018 - 2020, một người SDĐ trồng lúa tự ý chuyển đổi mục đích SDĐ, đổ đất, san nền, xây dựng công trình khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Tuy nhiên, sau khi các cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất đối với các trường hợp vi phạm nêu trên, UBND TP. Nha Trang lại ra quyết định cho phép chuyển mục đích SDĐ lúa khi người vi phạm chưa thực hiện biện pháp khôi phục lại hiện trạng thửa đất. Điều này vi phạm Nghị định 102 ngày 10-11-2014 và Nghị định 91 ngày 19-11-2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.


Kịp thời chấn chỉnh, tháo gỡ khó khăn

 

Giai đoạn 2018 - 2020, thị xã Ninh Hòa cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ trồng lúa diện tích hơn 49,9ha; TP. Nha Trang cho phép chuyển mục đích SDĐ nông nghiệp sang mục đích khác với tổng diện tích hơn 17,2ha; huyện Diên Khánh cho phép chuyển mục đích SDĐ trồng lúa sang đất ở hơn 27,6ha; TP. Cam Ranh đã cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ trồng lúa trên diện tích hơn 35,6ha; huyện Cam Lâm chuyển đổi 80,57ha đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm.

Cũng theo kết luận thanh tra của Sở TN-MT, giai đoạn 2018 - 2020, áp dụng quy định Luật Đất đai thì căn cứ để cho phép chuyển mục đích SDĐ là nhu cầu của người SDĐ được thể hiện trong đơn đề nghị và kế hoạch SDĐ hàng năm đã được phê duyệt. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là việc không xác định nhu cầu SDĐ của người SDĐ diện tích bao nhiêu là phù hợp, vì ngoài nhu cầu chuyển mục đích để xây dựng nhà ở, còn có trường hợp để tặng cho con cái hoặc chuyển nhượng quyền SDĐ… Từ đó, việc thẩm định nhu cầu SDĐ của người xin chuyển mục đích SDĐ với diện tích lớn vẫn chưa được chặt chẽ, không áp dụng hạn chế người dân chuyển mục đích SDĐ với diện tích lớn hơn hạn mức.


Ngày 5-1, UBND tỉnh đã có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân về nội dung thanh tra nêu trên của Sở TN-MT. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở TN-MT khẩn trương tổng hợp, dự thảo nội dung theo yêu cầu của Bộ TN-MT tại văn bản số 3064 ngày 9-6-2020, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ TN-MT. Trong đó, cần tổng hợp các vướng mắc, khó khăn thực hiện thủ tục về thẩm định nhu cầu xin chuyển mục đích SDĐ lúa để kiến nghị Bộ TN-MT xem xét hướng dẫn. Đồng thời, Sở TN-MT chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát trình tự, thủ tục giải quyết việc chuyển mục đích SDĐ lúa sang mục đích khác. Trên cơ sở đó, thống nhất các địa phương để giải quyết các thủ tục hành chính theo đúng quy định pháp luật; tăng cường phối hợp với địa phương kiểm tra, rà soát việc thực hiện chuyển mục đích SDĐ lúa sang mục đích khác, tham mưu báo cáo UBND tỉnh xử lý theo đúng quy định.


Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương Cam Lâm, Diên Khánh, Ninh Hòa, Cam Ranh, Nha Trang chấn chỉnh, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và thực hiện nghiêm công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn quản lý; tổ chức rút kinh nghiệm theo kết luận thanh tra của Sở TN-MT, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 31-1.


CHÍ TRUNG

 

Nguồn tin: baokhanhhoa.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp