Có nhu cầu đăng bài quảng cáo liên hệ info@baomoikhanhhoa.com, cảm ơn !

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa: Ban hành nội quy tiếp công dân

Chủ nhật - 27/11/2022 10:51
Cục Thuế tỉnh vừa ban hành Nội quy tiếp công dân tại trụ sở cơ quan Cục Thuế tỉnh. Theo đó, mọi công dân đến địa điểm tiếp công dân tại trụ sở cơ quan Cục Thuế tỉnh và công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân có trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Các đơn vị tại trụ sở cơ quan Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm thực hiện tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về các vấn đề liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của cục thuế.   Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Nội quy tiếp công dân tại trụ sở cơ quan Cục Thuế tỉnh.


Theo đó, mọi công dân đến địa điểm tiếp công dân tại trụ sở cơ quan Cục Thuế tỉnh và công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân có trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Các đơn vị tại trụ sở cơ quan Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm thực hiện tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về các vấn đề liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của cục thuế.


Thời gian tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh vào các ngày làm việc hành chính trong tuần, gồm: sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ. Địa điểm tiếp công dân tại trụ sở cơ quan Cục Thuế tỉnh, số 17 đường 19-5, Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang. Phòng Kiểm tra nội bộ có trách nhiệm giúp Cục trưởng tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở cơ quan Cục Thuế tỉnh theo quy định; trưởng các phòng thuộc Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm tiếp công dân theo sự ủy quyền của lãnh đạo cục thuế hoặc phối hợp tiếp công dân khi có đề nghị của Phòng Kiểm tra nội bộ đối với các vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản lý được giao.


Cục trưởng Cục Thuế tỉnh sẽ tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng tại cục thuế; nếu ngày tiếp công dân định kỳ trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì thực hiện vào ngày làm việc liền kề tiếp theo. Ngoài việc tiếp công dân theo định kỳ, Cục trưởng thực hiện tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp như: Vụ việc phức tạp, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn khác nhau; vụ việc nếu không chỉ đạo, xem xét kịp thời có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng hoặc có thể dẫn đến hủy hoại tài sản của Nhà nước, của tập thể, xâm hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Trường hợp Cục trưởng đã có lịch hẹn tiếp công dân nhưng không thể thực hiện được vì lý do khách quan thì lùi lịch tiếp công dân sang thời gian khác; đồng thời có văn bản thông báo hoặc thông báo trực tiếp cho công dân biết việc thay đổi lịch, ngày giờ hẹn tiếp công dân lần sau…


VÂN TÂM

Nguồn tin: baokhanhhoa.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp