Gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2022

Chủ nhật - 05/06/2022 12:27
Ngày 28-5, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký ban hành Nghị định số 34 gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022.  Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2022

Ngày 28-5, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký ban hành Nghị định (NĐ) số 34 gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất trong năm 2022. Trao đổi về nội dung này, ông Lương Xuân Thu - Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế (NNT), Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa cho biết:

 

Ông Lương Xuân Thu - Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa
Ông Lương Xuân Thu - Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa


- Đối tượng được gia hạn là DN, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế như: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; sản xuất, chế biến thực phẩm; xây dựng… Các hoạt động xuất bản, điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; sản xuất đồ uống; in, sao chép bản ghi các loại; sản xuất than cốc, dầu mỏ tinh chế, hóa chất và sản phẩm hóa chất; thoát nước và xử lý nước thải… DN nhỏ và siêu nhỏ; tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là DN, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam…


Ngành kinh tế, lĩnh vực của DN, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nêu trên là ngành, lĩnh vực mà DN, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát sinh doanh thu trong năm 2021 hoặc 2022. NĐ có hiệu lực từ ngày 28-5 đến 31-12.


- Xin ông cho biết cụ thể thời gian gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất?


- Đối với thuế GTGT (trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu), gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 8 (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo tháng) và kỳ tính thuế quý I, II (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo quý) của các DN, tổ chức nêu tại Điều 3 NĐ này. Thời gian gia hạn 6 tháng đối với số thuế GTGT từ tháng 3 đến tháng 5 và quý I/2022; 5 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 6 và quý II/2022; 4 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 7; 3 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 8. Thời gian gia hạn tại điểm này được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Trường hợp NNT khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn dẫn đến làm tăng số thuế GTGT phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.


Các DN, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp tờ khai thuế GTGT tháng, quý theo quy định của pháp luật hiện hành nhưng chưa phải nộp số thuế GTGT phải nộp phát sinh trên tờ khai thuế GTGT đã kê khai. Trường hợp DN, tổ chức nêu tại Điều 3 NĐ này có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế GTGT riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT…


Đối với thuế TNDN, gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tạm nộp của quý I, II kỳ tính thuế TNDN năm 2022 của DN, tổ chức thuộc đối tượng được quy định tại Điều 3 NĐ này. Thời gian gia hạn 3 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Trường hợp DN, tổ chức có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế TNDN riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế TNDN.


Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế, lĩnh vực nêu tại Điều 3 NĐ này được gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNCN đối với số tiền thuế phải nộp phát sinh năm 2022. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này trước ngày 30-12.


NĐ cũng quy định, gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2022 của DN, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Điều 3 đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian gia hạn 6 tháng kể từ ngày 31-5 đến 30-11. Quy định này áp dụng cho cả trường hợp DN, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân có nhiều quyết định, hợp đồng thuê đất trực tiếp của Nhà nước và có nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh khác nhau, trong đó có ngành kinh tế, lĩnh vực quy định tại khoản 1, 2, 3 và khoản 5 Điều 3 NĐ này.


- DN, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân muốn được gia hạn thì trình tự, thủ tục thực hiện như thế nào, thưa ông?


- NNT trực tiếp kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (gọi tắt là giấy đề nghị gia hạn) lần đầu hoặc thay thế khi phát hiện có sai sót bằng phương thức điện tử, gửi bản giấy trực tiếp đến cơ quan thuế hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính theo mẫu tại phụ lục ban hành kèm theo NĐ này cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ số thuế, tiền thuê đất phát sinh trong các kỳ tính thuế được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng hoặc theo quý. Trường hợp giấy đề nghị gia hạn không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng hoặc theo quý, thời hạn nộp chậm nhất ngày 30-9, cơ quan quản lý thuế vẫn thực hiện gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất của các kỳ phát sinh được gia hạn trước thời điểm nộp giấy.


Trường hợp NNT có các khoản được gia hạn thuộc nhiều địa bàn cơ quan thuế quản lý khác nhau, cơ quan thuế quản lý trực tiếp NNT có trách nhiệm truyền thông tin gửi giấy đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế quản lý có liên quan. NNT tự xác định và chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn đảm bảo đúng đối tượng được gia hạn theo NĐ này. Nếu NNT gửi giấy đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế sau ngày 30-9 thì không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định tại NĐ này.


Cơ quan thuế không phải thông báo cho NNT về việc chấp nhận gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Trường hợp trong thời gian gia hạn, cơ quan thuế có cơ sở xác định NNT không thuộc đối tượng gia hạn thì có văn bản thông báo cho NNT về việc không gia hạn và NNT phải nộp đủ số tiền thuế, tiền thuê đất và tiền chậm nộp trong khoảng thời gian đã thực hiện gia hạn vào ngân sách nhà nước. Trường hợp sau khi hết thời gian gia hạn, qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện NNT không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định tại NĐ này thì NNT phải nộp số tiền thuế còn thiếu, tiền phạt và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước.


Không tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn trong khoảng thời gian được gia hạn thời hạn nộp. Trường hợp cơ quan thuế đã tính tiền chậm nộp (nếu có) đối với các hồ sơ thuế thuộc trường hợp được gia hạn theo quy định tại NĐ này thì thực hiện điều chỉnh, không tính tiền chậm nộp.


Chủ đầu tư các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các khoản thanh toán từ nguồn ngân sách nhà nước cho công trình xây dựng cơ bản của các dự án sử dụng vốn ODA thuộc diện chịu thuế GTGT khi làm thủ tục thanh toán với Kho bạc Nhà nước phải gửi kèm thông báo cơ quan thuế đã tiếp nhận giấy đề nghị gia hạn hoặc giấy đề nghị gia hạn có xác nhận đã gửi cơ quan thuế của nhà thầu thực hiện công trình. Kho bạc Nhà nước căn cứ trên hồ sơ do chủ đầu tư gửi để chưa thực hiện khấu trừ thuế GTGT trong thời gian gia hạn. Khi hết thời gian gia hạn, nhà thầu phải nộp đủ số thuế được gia hạn theo quy định.


- Xin cảm ơn ông!


CẨM VÂN (Thực hiện)
                                                                                        

Nguồn tin: baokhanhhoa.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp