Hỗ trợ phát triển thị trường lao động

Chủ nhật - 12/12/2021 09:47
Những năm qua, tình trạng mất cân đối về cung - cầu lao động, nhất là thiếu lao động kỹ thuật, chất lượng cao vẫn diễn ra trên địa bàn tỉnh. Để thúc đẩy phát triển thị trường lao động toàn diện, bền vững, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành kế hoạch hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 với nhiều mục tiêu và giải pháp.     Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Hỗ trợ phát triển thị trường lao động

Những năm qua, tình trạng mất cân đối về cung - cầu lao động, nhất là thiếu lao động kỹ thuật, chất lượng cao vẫn diễn ra trên địa bàn tỉnh. Để thúc đẩy phát triển thị trường lao động toàn diện, bền vững, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành kế hoạch hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 với nhiều mục tiêu và giải pháp.  


Mất cân đối cung - cầu lao động


Qua khảo sát của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH), Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong, trong năm 2021, nhu cầu lao động của các doanh nghiệp (DN) ở Khu Kinh tế Vân Phong khoảng 4.000 người, tăng 40% so với năm 2020. Đa số các dự án, DN đầu tư ở Khu Kinh tế Vân Phong là những dự án lớn, đòi hỏi lao động có tay nghề, kỹ thuật, chất lượng cao. Tuy nhiên, hiện nay, nguồn lao động kỹ thuật, chất lượng cao của địa phương còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu của các DN.

 

Kết nối việc làm cho người lao động tại thị xã Ninh Hòa  thông qua phiên giao dịch việc làm.

Kết nối việc làm cho người lao động tại thị xã Ninh Hòa thông qua phiên giao dịch việc làm.


Để giải quyết nhu cầu của DN, thời gian qua, Sở LĐ-TB-XH đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tăng cường mở các phiên giao dịch việc làm để kết nối lao động cho các DN. Tuy nhiên, kết quả qua các phiên giao dịch vẫn còn hạn chế, chưa cung ứng được nguồn lao động cần thiết cho DN. Đa số người lao động tham gia các phiên giao dịch việc làm là lao động phổ thông, thiếu trình độ tay nghề. Do vậy, cần thiết phải tính đến việc mở rộng thị trường tuyển dụng lao động các tỉnh, thành khác; chú trọng công tác tuyển sinh đào tạo nghề tạo nguồn cung cấp cho DN và thị trường lao động.


Bên cạnh đó, trong năm, các đơn vị trực thuộc Sở LĐ-TB-XH đã tập trung công tác tư vấn việc làm cho hơn 16.700 lượt người và tư vấn học nghề, định hướng nghề nghiệp cho hơn 10.100 lượt người; giới thiệu việc làm ở tất cả các lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng cho hơn 9.400 người. Qua giới thiệu, chỉ có hơn 2.600 người được DN tuyển dụng. Điều này có nhiều nguyên nhân như: Do tác động của dịch Covid-19; người lao động chưa đáp ứng về trình độ, tay nghề của DN…


Phát triển thị trường lao động toàn diện

 

Giai đoạn 2021-2025, phấn đấu số người lao động có việc làm tăng thêm bình quân mỗi năm 11.500 người. Đồng thời, phấn đấu tỷ trọng lao động làm việc trong ngành nông nghiệp đến năm 2030 dưới 20%; tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35-40% vào năm 2030; năm 2030 có 45% lao động được hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm tư vấn, giới thiệu có việc làm… Đến năm 2030, duy trì tỷ lệ thất nghiệp chung dưới 3%; duy trì tỷ lệ thất nghiệp thanh niên thành thị dưới 7%; tỷ lệ thiếu việc làm của thanh niên nông thôn dưới 6%; giảm tỷ lệ thanh niên không có việc làm, không đi học hoặc không được đào tạo dưới 8%.

Ngày 29-11, UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu của kế hoạch là thúc đẩy phát triển thị trường lao động toàn diện, bền vững theo hướng hiện đại; tạo tiền đề vững chắc cho việc xây dựng và phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường lao động; huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu lao động, nhất là khu vực nông nghiệp, nông thôn, đảm bảo kết nối lao động trong tỉnh với các tỉnh, thành phố trong nước và thị trường lao động quốc tế.


Ông Văn Đình Tri - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH cho biết, để hoàn thành các mục tiêu trên, những năm tới, sở tập trung triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch về hỗ trợ tạo việc làm, tham gia thị trường lao động cho các nhóm lao động đặc thù. Đồng thời, sở đề xuất các chính sách thu hút, giữ chân người lao động và nhân tài làm việc tại các khu kinh tế, các vùng kinh tế trọng điểm trên địa bàn tỉnh, trong đó cần chú trọng chính sách về nhà ở, lương thưởng, điều kiện sinh hoạt của người lao động…


Cùng với đó, triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề trước khi đi làm cho học sinh, sinh viên mới tốt nghiệp và đào tạo nâng cao kỹ năng cho lao động trong quá trình làm việc; khuyến khích DN tham gia vào quá trình đào tạo gắn liền với thực tiễn, vị trí việc làm, theo nhu cầu thị trường lao động. Bên cạnh đó, tăng cường hỗ trợ phát triển thông tin thị trường lao động, kết nối cung - cầu lao động; phát triển mạng lưới an sinh, bảo hiểm cho người lao động nhằm đảm bảo đời sống và duy trì việc làm; cung cấp, phổ biến thông tin thị trường lao động đến các tổ chức, cá nhân bằng nhiều hình thức…


VĂN GIANG

Nguồn tin: baokhanhhoa.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp