Khánh Vĩnh: Tạm dừng giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng sang đất ở khi không đáp ứng quy hoạch

Chủ nhật - 24/07/2022 11:20
UBND huyện Khánh Vĩnh vừa có văn bản gửi Phòng Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) yêu cầu tạm dừng hồ sơ đang giải quyết và tạm ngưng tiếp nhận mới đối với hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở tại nông thôn... Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa
UBND huyện Khánh Vĩnh vừa có văn bản gửi Phòng Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) yêu cầu tạm dừng hồ sơ đang giải quyết và tạm ngưng tiếp nhận mới đối với hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở tại nông thôn trên địa bàn các xã không đáp ứng yêu cầu về “quy hoạch điểm dân cư nông thôn (đối với khu vực nông thôn) đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt”. 
 
Trước đó, UBND huyện Khánh Vĩnh nhận được các tờ trình của Phòng TN-MT về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ các loại đất khác sang đất ở tại nông thôn trên địa bàn huyện. Vì vậy, UBND huyện yêu cầu Phòng TN-MT nghiên cứu Công văn 1927 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh; đồng thời tham mưu UBND huyện kiến nghị UBND tỉnh giải quyết các nội dung mà UBND huyện Khánh Vĩnh không có hoặc không áp dụng được khi căn cứ Công văn 1927 vào giải quyết hồ sơ xin phép chuyển mục đích sử dụng đất khác sang đất ở trên địa bàn huyện.
 
NHẬT THANH
       
Nguồn tin: baokhanhhoa.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp