Có nhu cầu đăng bài quảng cáo liên hệ info@baomoikhanhhoa.com, cảm ơn !

Lưu ý việc thu chi trong trường học

Thứ năm - 05/01/2023 11:04
Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa vừa có báo cáo kết quả kiểm tra công tác thực hiện các khoản thu đầu năm học 2022-2023. Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa vừa có báo cáo kết quả kiểm tra công tác thực hiện các khoản thu đầu năm học 2022-2023.


Theo đó, tại thời điểm kiểm tra, các trường trên địa bàn tỉnh thực hiện các khoản thu, mức thu đầu năm học (trừ học phí công lập, bảo hiểm y tế, quỹ đoàn, đội) phù hợp với Nghị quyết số 12 ngày 23-9-2022 của HĐND tỉnh quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập, đúng theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Các khoản thu, mức thu được kiểm tra đã được bàn bạc, thống nhất với ban đại diện cha mẹ học sinh và công khai theo quy định, phù hợp với điều kiện hoạt động của từng nhà trường. Các khoản thu, chi thể hiện cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ của từng đơn vị, sử dụng đúng mục đích; kế toán có lưu chứng từ thu, chi đầy đủ, đúng quy định. Tại các trường được kiểm tra không phát hiện biểu hiện lạm thu, không có tình trạng mua bán đồng phục, sách giáo khoa trong nhà trường. Tuy nhiên, việc gây quỹ khuyến học và quỹ ban đại diện cha mẹ học sinh tại hầu hết các trường đều có sự trùng lặp về đối tượng, hình thức vận động và nội dung chi.


Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị, các trường thực hiện thu, chi quỹ hội khuyến học phải có đầy đủ cơ sở pháp lý và đảm bảo đúng quy định; không lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu loại quỹ này. Bên cạnh đó, bổ sung nội dung thu, chi theo Nghị quyết số 12/2022 vào quy chế chi tiêu nội bộ, xác định mức thu thực tế trong quy chế, nội dung chi cần làm rõ về hệ số hoặc tỷ lệ được hưởng của từng cá nhân; xác định công tác dọn nhà vệ sinh cho học sinh là hợp đồng bên ngoài hay phân công cho nhân viên nhà trường nhằm tránh việc trùng chi. Sở cũng yêu cầu các trường mở sổ sách theo dõi riêng đối với từng khoản thu và quyết toán theo quy định nhưng đảm bảo thu đủ chi, nếu thừa phải giảm thu hoặc trả lại cho học sinh vào cuối năm học.


K.D

Nguồn tin: baokhanhhoa.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp