UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo kiểm tra, xử lý tình trạng cào sò trên đầm Nha Phu

Thứ sáu - 10/06/2022 11:38
Ngày 6-6, Báo Khánh Hòa có bài viết "Tàu cào sò lộng hành trên đầm Nha Phu". UBND tỉnh đã có công văn chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, thị xã Ninh Hòa và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh nội dung Báo Khánh Hòa phản ánh; xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan trong công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30-6. Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Ngày 6-6, Báo Khánh Hòa có bài viết “Tàu cào sò lộng hành trên đầm Nha Phu”. UBND tỉnh đã có công văn chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, thị xã Ninh Hòa và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh nội dung Báo Khánh Hòa phản ánh; xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan trong công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30-6. UBND thị xã Ninh Hòa có trách nhiệm chỉ đạo UBND cấp xã và các đơn vị chức năng tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm quy định về khai thác thủy sản; phối hợp tốt với các lực lượng chức năng trong việc phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc địa bàn phụ trách.


THỦY BA

Nguồn tin: baokhanhhoa.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp