Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số

Thứ ba - 12/04/2022 09:01
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký ban hành Quyết định 411 về phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký ban hành Quyết định 411 về phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.


Theo đó, mục tiêu phát triển kinh tế số đến năm 2025: Tỷ trọng kinh tế số đạt 20% GDP; tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%; tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt trên 10%... Các chỉ số tương ứng trên đến năm 2030 là: 30%, 20%, 20%... Về phát triển xã hội số mục tiêu đến năm 2025: Tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt 80%; tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác đạt 80%; tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân đạt trên 50%... Các chỉ số tương ứng trên đến năm 2030 là: 95%, 95%, 70%...


Phát triển nền móng kinh tế số và xã hội số dựa trên các giải pháp về thể chế, hạ tầng, nền tảng số, dữ liệu số, an toàn an ninh mạng, nhân lực số, kỹ năng số, công dân số, văn hóa số, doanh nghiệp số và thanh toán số. Trước mắt, việc phát triển trên các ngành, lĩnh vực trọng điểm như: nông nghiệp nông thôn; y tế; giáo dục đào tạo; lao động việc làm, an sinh xã hội; thương mại công nghiệp năng lượng; du lịch, tài nguyên môi trường và một số lĩnh vực khác…


V.L

 

Nguồn tin: baokhanhhoa.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp