Sở Công Thương ban hành kế hoạch thực hiện chuyển đổi số

Thứ ba - 19/04/2022 02:02
Sở Công Thương vừa ban hành Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030. Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Sở Công Thương vừa ban hành Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030.


Theo đó, đến năm 2025, 100% thủ tục hành chính mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau; 100% hồ sơ công việc (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật Nhà nước) được xử lý trên môi trường mạng; 50% hoạt động thanh kiểm tra được thực hiện qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.  


Kế hoạch đưa ra một số nhiệm vụ như: đầu tư phát triển, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật; số hóa dữ liệu trong hoạt động quản lý, điều hành thông qua các ứng dụng hệ thống thông tin dùng chung do UBND tỉnh triển khai, đặc biệt là kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương. Bên cạnh đó, tham gia đẩy mạnh triển khai hoàn thành các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, hướng tới đạt 100% các chỉ số, tiêu chí theo Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp tỉnh; chuyển đổi số trong lĩnh vực xúc tiến thương mại.


Minh Hồng
                   

Nguồn tin: baokhanhhoa.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp