3 tháng đầu năm, thu ngân sách hơn 4.285 tỷ đồng

Thứ năm - 21/04/2022 11:44
Theo báo cáo của Cục Thống kê, tổng thu ngân sách nhà nước quý I/2022 được hơn 4.285 tỷ đồng, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 1.120 tỷ đồng, tăng 60,4% và thu từ sản xuất kinh doanh trong nước hơn 3.165 tỷ đồng, giảm 10,16%. Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Theo báo cáo của Cục Thống kê, tổng thu ngân sách nhà nước quý I/2022 được hơn 4.285 tỷ đồng, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 1.120 tỷ đồng, tăng 60,4% và thu từ sản xuất kinh doanh trong nước hơn 3.165 tỷ đồng, giảm 10,16%.


Trong tổng thu từ sản xuất kinh doanh trong nước có 10 khoản thu giảm so với cùng kỳ năm trước gồm: Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế 31,53 tỷ đồng, giảm 78,46%; thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương 108,86 tỷ đồng, giảm 32,68%; thu xổ số kiến thiết 72,87 tỷ đồng, giảm 30,06%; thu khác ngân sách 51,73 tỷ đồng, giảm 29,94%; thu tiền sử dụng đất 136,28 tỷ đồng, giảm 26,92%; thu phí và lệ phí 67,22 tỷ đồng, giảm 13,91%; thu ngoài quốc doanh 781,15 tỷ đồng, giảm 12,75%; thu cấp quyền khai thác khoáng sản 4,69 tỷ đồng, giảm 10,33%; thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương 784,45 tỷ đồng, giảm 6,46%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 254,3 tỷ đồng, giảm 1,14%. Bên cạnh đó, có 7 khoản thu tăng gồm: Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 8,4 tỷ đồng, gấp 10,4 lần; thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 20,87 tỷ đồng, gấp 2,54 lần; thu thuế sử dụng đất nông nghiệp 2 tỷ đồng, gấp 2 lần; thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản 4,16 tỷ đồng, tăng 92,55%; thu lệ phí trước bạ 124,29 tỷ đồng, tăng 25,80%; thu thuế thu nhập cá nhân 446,38 tỷ đồng, tăng 8,84%; thu thuế bảo vệ môi trường 268,24 tỷ đồng, tăng 4,66%.


Tổng chi cân đối ngân sách nhà nước địa phương quý I hơn 2.812 tỷ đồng, bằng 26,46% dự toán, trong đó chi đầu tư phát triển hơn 1.304 tỷ đồng, bằng 36,55% dự toán; chi thường xuyên hơn 1.507 tỷ đồng, bằng 21,99% dự toán.


H.DUNG

Nguồn tin: baokhanhhoa.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp