Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án lưới điện đồng bộ Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1

Chủ nhật - 03/04/2022 18:09
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi các sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các địa phương: Cam Lâm, Diên Khánh, Ninh Hòa, Cam Ranh chỉ đạo về việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và công tác thi công các dự án lưới điện đồng bộ Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1. Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi các sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các địa phương: Cam Lâm, Diên Khánh, Ninh Hòa, Cam Ranh chỉ đạo về việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và công tác thi công các dự án lưới điện đồng bộ Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1.


Căn cứ nội dung Văn bản 19 ngày 21-3-2022 của Ban chỉ đạo Quốc gia về phát triển điện về việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và công tác thi công các dự án lưới điện đồng bộ Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1, UBND tỉnh yêu cầu các sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các địa phương: Cam Lâm, Diên Khánh, Ninh Hòa, Cam Ranh theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và công tác thi công các dự án lưới điện đồng bộ Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1. Trong đó, cần tập trung nhân lực, nguồn lực để tổ chức vận động, tuyên truyền bàn giao trước mặt bằng và đẩy nhanh việc chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định. UBND tỉnh giao Sở Công Thương tổng hợp việc thực hiện của các sở, địa phương, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 5-4 để UBND tỉnh tổ chức họp xem xét, giải quyết các vướng mắc còn tồn đọng nhằm đẩy nhanh công tác thi công của dự án theo đúng tiến độ.


Được biết, tại Văn bản 19 ngày 21-3-2022, Ban chỉ đạo Quốc gia về phát triển điện yêu cầu tỉnh thực hiện các nội dung: Đối với Dự án Đường dây 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân, các địa phương khẩn trương hoàn thành công tác phê duyệt phương án bồi thường, tổ chức chi trả tiền bồi thường và vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng trong tháng 3-2022. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh việc khai thác tận dụng gỗ rừng tự nhiên, rừng trồng theo phương án được duyệt, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trong tháng 3-2022. Đối với Dự án Trạm biến áp 500kV Vân Phong và đấu nối, UBND thị xã Ninh Hòa đẩy nhanh công tác kê kiểm, xác minh nguồn gốc đất các vị trí móng trụ và ảnh hưởng phần hành lang còn lại của đường dây 220kV, khẩn trương lập phương án bồi thường, chi trả tiền và vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng móng trụ và hành lang tuyến trong tháng 3-2022. Trường hợp các hộ dân cố tình chống đối, cần cương quyết thực hiện các biện pháp hành chính theo quy định của pháp luật.


T.K

Nguồn tin: baokhanhhoa.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp