Cam Lâm: Chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng ở các xã, thị trấn

Thứ tư - 13/04/2022 14:41
Ngày 13-4, lãnh đạo UBND huyện Cam Lâm cho biết, UBND huyện vừa tổ chức cuộc họp xử lý, giải quyết các trường hợp xây dựng trái phép, sử dụng đất sai mục đích, khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện. Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Ngày 13-4, lãnh đạo UBND huyện Cam Lâm cho biết, UBND huyện vừa tổ chức cuộc họp xử lý, giải quyết các trường hợp xây dựng trái phép, sử dụng đất sai mục đích, khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện.


Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND huyện đã phê bình lãnh đạo UBND các xã, thị trấn chưa thực hiện việc báo cáo tình hình xây dựng trái phép, sử dụng đất sai mục đích, khai thác khoáng sản trên địa bàn theo chỉ đạo của huyện. Để chấn chỉnh, UBND huyện đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng xây dựng bố cục, đề cương, nội dung cần thực hiện trong báo cáo tình hình xây dựng trái phép, sử dụng đất sai mục đích, khai thác khoáng sản trên địa bàn xã, thị trấn để UBND các xã, thị trấn căn cứ triển khai thực hiện. Đồng thời, tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường và trật tự xây dựng trên địa bàn hàng tháng; tổng hợp, báo cáo tham mưu UBND huyện việc xử lý những vi phạm trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng trước mắt tại thị trấn Cam Đức, xã Cam Hải Đông, xã Cam Hải Tây.


CHÍ TRUNG

Nguồn tin: baokhanhhoa.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp