Có nhu cầu đăng bài quảng cáo liên hệ info@baomoikhanhhoa.com, cảm ơn !

Giai đoạn 2021-2025: Tăng thêm 133.427 căn nhà ở

Thứ ba - 03/01/2023 13:04
HĐND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Nghị quyết về việc thông qua Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2030. Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa

HĐND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Nghị quyết về việc thông qua Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2030.

 

Một góc Khu đô thị VCN Phước Hải, TP. Nha Trang.

Một góc Khu đô thị VCN Phước Hải, TP. Nha Trang.


Theo đó, HĐND tỉnh thống nhất điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2030 theo hướng mục tiêu đến năm 2025 tăng diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh tại khu vực đô thị đạt khoảng 27,5m2 sàn/người, tại khu vực nông thôn đạt khoảng 24,9m2 sàn/người, diện tích nhà ở toàn tỉnh tối thiểu đạt 10m2 sàn/người. Tổng diện tích nhà ở toàn tỉnh đến năm 2025 đạt khoảng 37,8 triệu m2, tăng thêm khoảng 10,3 triệu m2 sàn, tương đương với 133.427 căn; chất lượng nhà ở kiên cố và nhà ở bán kiên cố đạt tỷ lệ 98% và không phát sinh thêm nhà ở đơn sơ. Cụ thể, số nhà ở thương mại tăng 44.426 căn, nhà ở xã hội tăng 44.461 căn, nhà tái định cư tăng 2.100 căn, nhà ở công vụ tăng 30 căn và nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng tăng 40.410 căn. Tổng vốn dành cho phát triển nhà ở giai đoạn này cần khoảng 85.148 tỷ đồng.


Trong giai đoạn 2025-2030, mục tiêu đến năm 2030, Khánh Hòa điều chỉnh tăng diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh tại khu vực đô thị đạt khoảng 30m2 sàn/người; khu vực nông thôn đạt khoảng 28,5m2 sàn/người; diện tích nhà ở toàn tỉnh tối thiểu 12m2 sàn/người. Tổng diện tích nhà ở đạt khoảng 50,6 triệu m2, tăng thêm khoảng 12,8 triệu m2 sàn, tương đương 151.445 căn; chất lượng nhà ở kiên cố và nhà ở bán kiên cố đạt tỷ lệ 100%, không còn nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ trên địa bàn tỉnh.


VĂN KỲ

 

Nguồn tin: baokhanhhoa.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp