Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác đoàn

Chủ nhật - 12/06/2022 11:43
Tỉnh đoàn Khánh Hòa vừa ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Sở Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2022 - 2026, trong đó trọng tâm là đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác đoàn. Xung quanh vấn đề này, anh Bùi Hoài Nam - Bí thư Tỉnh đoàn cho biết...   Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác đoàn

Tỉnh đoàn Khánh Hòa vừa ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Sở Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2022 - 2026, trong đó trọng tâm là đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác đoàn. Xung quanh vấn đề này, anh Bùi Hoài Nam - Bí thư Tỉnh đoàn cho biết:

 

Anh Bùi Hoài Nam - Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa
Anh Bùi Hoài Nam - Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa


- Trong bối cảnh hiện nay, thanh niên có vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, là lực lượng đi đầu trong hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, xây dựng quê hương Khánh Hòa phát triển hiện đại thông qua việc làm chủ khoa học công nghệ, công nghệ số, biến công nghệ số thành công cụ đắc lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Do đó, chương trình phối hợp hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về sứ mệnh tiên phong trong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), truyền thông, làm chủ khoa học công nghệ, làm chủ công nghệ số trong đời sống, phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa, các giá trị lịch sử truyền thống. Bên cạnh đó, chương trình phối hợp cũng nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác đoàn, chuyển sinh hoạt của đoàn thanh niên lên môi trường số và thúc đẩy chuyển đổi số trong đoàn viên, thanh thiếu niên và cộng đồng xã hội.


- Cụ thể, 2 đơn vị đã ký kết phối hợp thực hiện những nội dung gì, thưa anh?


- Tỉnh đoàn, Sở Thông tin và Truyền thông ký kết phối hợp 5 nội dung chính, gồm: Công tác thông tin, tuyên truyền; thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số; triển khai các hoạt động nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên tỉnh Khánh Hòa; quản lý báo chí, xuất bản và thúc đẩy văn hóa đọc trong thanh thiếu nhi; thúc đẩy phát triển lĩnh vực bưu chính, viễn thông. Trong nội dung phối hợp công tác thông tin, tuyên truyền, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ hỗ trợ Tỉnh đoàn trong việc theo dõi thông tin về thanh thiếu nhi trên báo chí, mạng Internet, các trang mạng xã hội; phối hợp phát hiện, xử lý các thông tin sai trái trên mạng, thông tin xấu độc ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh, toàn diện của thanh thiếu nhi theo quy định của pháp luật; kịp thời trao đổi, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông về các trường hợp cung cấp, đăng tải, chia sẻ thông tin xấu độc, sai sự thật hoặc chưa được kiểm chứng gây ảnh hưởng tiêu cực đến thanh thiếu nhi trên báo chí, mạng Internet, các trang mạng xã hội...


Trong công tác phối hợp thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số, 2 đơn vị sẽ triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình và các nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn; hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp, sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh; thành lập tổ công nghệ số cộng đồng đến từng xã, phường, thị trấn, thôn, tổ, đội và tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng số cho các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng, trong đó đoàn thanh niên giữ vai trò nòng cốt, lực lượng chủ lực....


Trong triển khai các hoạt động nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên, 2 đơn vị sẽ phối hợp nâng cao nhận thức về vai trò của CNTT, chuyển đổi số, năng lực số cho thanh thiếu niên. Trong đó, tập trung tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số; thông tin về các câu chuyện, bài học kinh nghiệm, mô hình chuyển đổi số trong nước và ngoài nước; thông tin, định hướng để thanh niên tham gia nghiên cứu, phát triển các sản phẩm công nghệ số... Đồng thời, tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên thông qua các chương trình tọa đàm, hội thảo, tham quan thực tế mô hình chuyển đổi số thành công...


- Xin anh cho biết phương thức triển khai các nội dung phối hợp?


- Tỉnh đoàn cùng Sở Thông tin và Truyền thông sẽ xây dựng các văn bản, chương trình, đề án liên quan để triển khai; thực hiện trao đổi thông tin định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của công tác quản lý; tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn chính sách, pháp luật; mở các lớp đào tạo, hỗ trợ nghiệp vụ, kỹ thuật quản lý, nâng cao năng lực tiếp cận và sử dụng công nghệ số, CNTT... Hàng năm, 2 đơn vị sẽ tổ chức sơ kết để đánh giá kết quả thực hiện, rút kinh nghiệm, đề xuất kế hoạch thực hiện cho năm tiếp theo và tổ chức tổng kết chương trình phối hợp cho cả giai đoạn.


- Xin cảm ơn anh!


VĨNH THÀNH (Thực hiện)

Nguồn tin: baokhanhhoa.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp