Có nhu cầu đăng bài quảng cáo liên hệ info@baomoikhanhhoa.com, cảm ơn !

Quy định kiến thức văn hóa THPT trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Thứ năm - 01/12/2022 11:11
Theo Thông tư số 15/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa THPT trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, học sinh trong các cơ sở này sẽ học 3 môn bắt buộc, gồm: Toán, Ngữ văn, Lịch sử và ít nhất 1 môn học lựa chọn trong số các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý. Người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp quyết định lựa chọn các môn học bảo đảm phù hợp với ngành, nghề đào tạo. Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Theo Thông tư số 15/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa THPT trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, học sinh trong các cơ sở này sẽ học 3 môn bắt buộc, gồm: Toán, Ngữ văn, Lịch sử và ít nhất 1 môn học lựa chọn trong số các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý. Người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp quyết định lựa chọn các môn học bảo đảm phù hợp với ngành, nghề đào tạo.


Thời lượng giảng dạy của các môn như sau: Toán, Ngữ văn 252 tiết/môn; Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Lịch sử 168 tiết/môn. Mỗi môn được giảng dạy trong 3 kỳ. Việc kiểm tra, đánh giá bao gồm đánh giá thường xuyên và định kỳ. Đánh giá thường xuyên được thực hiện thông qua hỏi đáp, viết, thuyết trình, thực hành, thí nghiệm, sản phẩm học tập. Đánh giá định kỳ được thực hiện thông qua bài kiểm tra đánh giá bằng điểm số. Trong mỗi kỳ, mỗi môn học có 1 điểm đánh giá định kỳ. Học sinh không tham gia kiểm tra, đánh giá đủ số lần theo quy định nếu có lý do bất khả kháng thì được kiểm tra, đánh giá bù với yêu cầu cần đạt tương đương với lần kiểm tra, đánh giá còn thiếu (thực hiện theo từng kỳ). Đối với thi kết thúc môn học, mỗi năm tổ chức 1 lần thi chính thức và 1 lần thi lại. Giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa THPT do người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức giảng dạy cấp.


Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24-12.


T.V

Nguồn tin: baokhanhhoa.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp