Có nhu cầu đăng bài quảng cáo liên hệ info@baomoikhanhhoa.com, cảm ơn !

Quy định mới về diện tích tối thiểu để tách thửa

Thứ tư - 04/01/2023 11:01
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 28 về hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân; điều kiện tách thửa, hợp thửa theo từng loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10-1, thay thế Quyết định số 32 ngày 21-12-2014 của UBND tỉnh. Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 28 về hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân; điều kiện tách thửa, hợp thửa theo từng loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10-1, thay thế Quyết định số 32 ngày 21-12-2014 của UBND tỉnh.


Quy định chi tiết điều kiện tách thửa


Quyết định số 28 quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất sau khi trừ diện tích đất quy hoạch phải thu hồi theo quy định của pháp luật. Cụ thể, đối với đất ở tại đô thị, thửa đất tiếp giáp với đường giao thông có bề rộng chỉ giới đường đỏ (quy hoạch) từ 19m trở lên, diện tích tối thiểu được tách thửa phải từ 45m2 trở lên và chiều rộng mặt tiền, chiều sâu thửa đất phải từ 5m trở lên. Đối với thửa đất tiếp giáp với đường giao thông có bề rộng chỉ giới đường đỏ từ 10m đến dưới 19m, diện tích tối thiểu được tách thửa phải từ 36m2 trở lên và chiều rộng mặt tiền, chiều sâu thửa đất phải từ 4m trở lên.

 

Một khu đất phân lô, tách thửa trên địa bàn TP. Nha Trang.

Một khu đất phân lô, tách thửa trên địa bàn TP. Nha Trang.


Đối với thửa đất tiếp giáp với đường giao thông có bề rộng chỉ giới đường đỏ (quy hoạch) dưới 10m, diện tích tối thiểu được tách thửa phải từ 36m2 trở lên và chiều rộng mặt tiền, chiều sâu thửa đất phải từ 3m trở lên. Trường hợp đất ở tại nông thôn, thửa đất tiếp giáp quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường xã, diện tích tối thiểu được tách thửa phải từ 50m2 trở lên và chiều rộng mặt tiền, chiều sâu thửa đất phải từ 5m trở lên. Thửa đất tại khu vực các đảo, diện tích tối thiểu được tách thửa phải từ 50m2 trở lên và chiều rộng mặt tiền, chiều sâu thửa đất phải từ 5m trở lên. Thửa đất tại những khu vực còn lại, diện tích tối thiểu được tách thửa phải từ 60m2 trở lên và chiều rộng mặt tiền, chiều sâu thửa đất phải từ 5m trở lên.


Đối với trường hợp tách thửa đất ở trong khu vực dân cư hiện hữu (kể cả đất ở có vườn, ao) mà phải bố trí lối đi chung (lối đi nội bộ của các thửa đất, không phải đường giao thông) vào các thửa đất sau khi tách thì theo thỏa thuận thống nhất giữa chủ sử dụng của các thửa đất được tách nhưng đảm bảo chiều rộng lối đi chung tối thiểu là 1,5m. Trường hợp tách thửa không thuộc khu vực dân cư hiện hữu mà phải bố trí lối đi chung thì chiều rộng lối đi chung theo thỏa thuận thống nhất giữa các chủ sử dụng của các thửa đất được tách nhưng đáp ứng bề rộng tối thiểu của lối đi chung là 4m. Việc bố trí lối đi chung phải đảm bảo kết nối đồng bộ với hệ thống đường giao thông hiện hữu trong khu vực.


Trường hợp tách một phần thửa đất để chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở thì phần diện tích tách thửa chuyển mục đích sang đất ở và diện tích đất nông nghiệp còn lại phải đảm bảo kích thước, diện tích tối thiểu tách thửa đất theo đúng một số quy định nói trên. Đồng thời, việc chuyển mục đích sử dụng đất phải đáp ứng được điều kiện về hạ tầng kỹ thuật của khu vực, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện; quy hoạch phân khu đô thị hoặc quy hoạch chi tiết đô thị (nếu có), quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.


Chỉ tách thửa sau khi nghiệm thu đường giao thông


Được biết, ngày 21-12-2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 32 quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh. Ngày 30-6-2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 13 về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung tại khoản 2, Điều 7 của quy định được ban hành kèm theo Quyết định số 32. Tuy nhiên, qua áp dụng thực tế, quy định nêu trên có một số bất cập cần được điều chỉnh cho phù hợp.  


Theo báo cáo của UBND TP. Nha Trang gửi UBND tỉnh, thời gian qua, trên địa bàn thành phố phát sinh nhiều khu vực phân lô bán nền, chủ yếu tập trung ở khu vực các xã ngoại thành. Đối với các khu vực phù hợp quy hoạch đất ở, người dân thực hiện phân lô tách thửa, bán nền, hình thành cụm dân cư mới và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, có trường hợp đã chuyển nhượng qua nhiều chủ. Tất cả các khu vực này đều không có quy hoạch chi tiết 1/500. Nguyên nhân do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Nha Trang khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân tại các khu vực nêu trên chưa thực hiện nghiêm theo Quyết định số 13 của UBND tỉnh. Tháng 6-2022, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh cũng có văn bản yêu cầu Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại các huyện, thị xã, thành phố tạm dừng việc bố trí diện tích để mở lối đi chung (hiến đất làm đường) khi thực hiện thủ tục chia tách thửa đất, cho đến khi có quyết định mới.


Trong Quyết định số 28, UBND tỉnh yêu cầu các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện chỉ thực hiện việc tách thửa đối với các trường hợp tách thửa đất có hình thành đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật; đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, nghiệm thu để đưa vào sử dụng theo quy định. Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và các văn phòng cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, thực hiện theo đúng quy định pháp luật đối với việc giải quyết các hồ sơ tách thửa, hợp thửa.


VĂN KỲ
 

Nguồn tin: baokhanhhoa.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp