Chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại

Thứ năm - 21/04/2022 00:02
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1968 ngày 22-11-2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án
Chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1968 ngày 22-11-2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại (XTTM) giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh. Phóng viên Báo Khánh Hòa đã phỏng vấn ông Huỳnh Tấn Hải - Trưởng phòng Quản lý Thương mại - Xuất nhập khẩu, Sở Công Thương xung quanh vấn đề này.


- Xin ông cho biết một số mục tiêu cụ thể của đề án?

 

Ông Huỳnh Tấn Hải - Trưởng phòng Quản lý Thương mại - Xuất nhập khẩu, Sở Công Thương
Ông Huỳnh Tấn Hải - Trưởng phòng Quản lý Thương mại - Xuất nhập khẩu, Sở Công Thương


- Mục tiêu của đề án nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), hộ kinh doanh trên cơ sở hình thành, phát triển hệ sinh thái XTTM số, nâng cao nhận thức và năng lực về ứng dụng CNTT và chuyển đổi số, đẩy mạnh phát triển ngoại thương và thương mại trên địa bàn tỉnh; thúc đẩy tìm kiếm các cơ hội thương mại trong và ngoài nước, góp phần tái cơ cấu ngành Công Thương.


Cụ thể, đến năm 2025, xây dựng, hoàn thành cập nhật cơ sở dữ liệu chuyên ngành XTTM, các ngành hàng thương mại và xuất nhập khẩu trọng điểm của tỉnh vào hệ sinh thái XTTM số; các tổ chức XTTM và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được cấp tài khoản trên hệ sinh thái XTTM số và khoảng 20% trong số này có phát sinh giao dịch, chia sẻ thông tin; 15% các dịch vụ kết nối thị trường được tổ chức trên môi trường số; 15% số lượng hội chợ, triển lãm được tổ chức trên môi trường số; 100% tổ chức XTTM, hơn 90 lượt doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh được tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ các nội dung về ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong hoạt động XTTM và bảo đảm an toàn thông tin. Bên cạnh đó, 100% thủ tục hành chính lĩnh vực XTTM đủ điều kiện được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tích hợp trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, với hơn 90% doanh nghiệp hài lòng về kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.  


- Để đạt được mục tiêu trên, thời gian tới, các cấp, ngành cần có những giải pháp gì, thưa ông?


- Trước hết, trong năm 2022, UBND tỉnh yêu cầu các ngành chức năng tổ chức đánh giá thực trạng ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong XTTM trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh giao Sở Công Thương phối hợp với Cục XTTM, Cục Thương mại điện tử (TMĐT) và Kinh tế số thuộc Bộ Công Thương xây dựng các tiêu chí, kế hoạch thuê chuyên gia đánh giá hiện trạng và năng lực ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong XTTM cho các tổ chức XTTM, doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trên địa bàn để làm căn cứ đưa ra các giải pháp quản lý, hỗ trợ tham gia hệ sinh thái XTTM số, ứng dụng CNTT và chuyển đổi số phù hợp với tình hình của tỉnh. Đồng thời, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ XTTM nhằm kết nối hiệu quả với hệ sinh thái XTTM số; nâng cao năng lực về ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong XTTM cho sở, ban, ngành, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để triển khai có hiệu quả Quyết định 1968 của Thủ tướng Chính phủ.
Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố, doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức triển lãm trực tuyến các sản phẩm đặc trưng của tỉnh; tổ chức kết nối giao thương hàng hóa trực tuyến giữa Khánh Hòa và 2 tỉnh miền Trung, Tây Nguyên; tổ chức hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ sản phẩm nông sản Khánh Hòa; tuyên truyền phổ biến cho các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh tham gia quảng bá sản phẩm trên sàn giao dịch TMĐT tỉnh; duy trì hoạt động thường xuyên sàn giao dịch TMĐT tỉnh và tích hợp chức năng đặt hàng trực tuyến liên kết với các sàn giao dịch TMĐT có uy tín được các doanh nghiệp và người tiêu dùng quan tâm nhiều.

 

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1968 ngày 22-11-2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại (XTTM) giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh. Phóng viên Báo Khánh Hòa đã phỏng vấn ông Huỳnh Tấn Hải - Trưởng phòng Quản lý Thương mại - Xuất nhập khẩu, Sở Công Thương xung quanh vấn đề này.

Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số dựa trên nền tảng công nghệ sẽ hỗ trợ doanh nghiệp. Ảnh minh họa


Ngoài ra, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Công Thương, các đơn vị liên quan nâng cao an toàn thông tin mạng cho các tổ chức XTTM, doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh; các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.


Theo kế hoạch khung, giai đoạn 2022-2025, Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Cục XTTM, Cục TMĐT và Kinh tế số thuộc Bộ Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố, doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh xây dựng và phát triển hệ sinh thái; hoàn thiện cơ chế, chính sách; tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sự cần thiết đẩy mạnh ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong hoạt động XTTM, phổ biến các quy định, cơ chế, chính sách. Đồng thời, tổ chức các hoạt động tập huấn, hướng dẫn về ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong hoạt động XTTM, các khóa đào tạo, xử lý sự cố an toàn thông tin trên môi trường số; tăng cường hợp tác giữa các địa phương đẩy mạnh ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong hoạt động XTTM trên địa bàn tỉnh…


- Xin cảm ơn ông!


CẨM VÂN (Thực hiện)

Nguồn tin: baokhanhhoa.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp