Sở Khoa học và Công nghệ: Phối hợp giới thiệu phần mềm ISO điện tử

Chủ nhật - 24/04/2022 20:02
Sở Khoa học và Công nghệ vừa phối hợp với Trung tâm Công nghệ phần mềm Trường Đại học Cần Thơ giới thiệu về hệ thống phần mềm ISO điện tử 9001:2015 áp dụng trong các cơ quan hành chính nhà nước. Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Sở Khoa học và Công nghệ vừa phối hợp với Trung tâm Công nghệ phần mềm Trường Đại học Cần Thơ giới thiệu về hệ thống phần mềm ISO điện tử 9001:2015 áp dụng trong các cơ quan hành chính nhà nước.


Trung tâm đã giới thiệu về hệ thống phần mềm ISO điện tử 9001:2015; các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin để số hóa toàn bộ hoạt động xây dựng tài liệu và vận hành áp dụng theo các điều khoản của TCVN ISO 9001:2015; thực hiện công tác kiểm tra áp dụng thông qua môi trường số, kết nối phần mềm ISO điện tử với các phần mềm đang triển khai trong các cơ quan hành chính nhà nước phục vụ công tác cải cách hành chính.


Ngoài ra, 2 bên còn trao đổi, đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả của phần mềm ISO điện tử trong việc kết nối và đồng bộ với các phần mềm phục vụ hoạt động cải cách hành chính, kiểm soát chặt chẽ chất lượng giải quyết các dịch vụ công phù hợp với đặc thù tại tỉnh…


V.L


 

Nguồn tin: baokhanhhoa.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp