Có nhu cầu đăng bài quảng cáo liên hệ [email protected], cảm ơn !

Doanh nghiệp thưởng Tết năm 2023 cao nhất 200 triệu đồng/người

Thứ sáu - 23/12/2022 05:28
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Khánh Hòa vừa có báo cáo về tình hình tiền lương, thưởng Tết năm 2023 của 202 doanh nghiệp được khảo sát, có báo cáo trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mức thưởng Tết Dương lịch và Âm lịch năm 2023 cho người lao động cao nhất là 200 triệu đồng/người và thấp nhất 200.000 đồng/người. Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Khánh Hòa vừa có báo cáo về tình hình tiền lương, thưởng Tết năm 2023 của 202 doanh nghiệp được khảo sát, có báo cáo trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mức thưởng Tết Dương lịch và Âm lịch năm 2023 cho người lao động cao nhất là 200 triệu đồng/người và thấp nhất 200.000 đồng/người.

Công nhân tại Khu công nghiệp Suối Dầu.
Công nhân tại Khu công nghiệp Suối Dầu.

Cụ thể, về thưởng Tết Dương lịch năm 2023: mức tiền thưởng bình quân là 1,62 triệu đồng/người. Trong đó, Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ tiền thưởng bình quân là 2,49 triệu đồng/người, cao nhất là 20 triệu đồng, thấp nhất là 500.000 đồng/người; Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước tiền thưởng bình quân là 2,45 triệu đồng/người, cao nhất là 36 triệu đồng/người, thấp nhất là 500.000 đồng/người; Doanh nghiệp dân doanh tiền thưởng bình quân là 1,27 triệu đồng/người, cao nhất là 187 triệu đồng/người, thấp nhất là 200.000 đồng/người; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiền thưởng bình quân là 1,20 triệu đồng/người, cao nhất là 83 triệu đồng/người, thấp nhất là 500.000  đồng/người.

Về thưởng Tết Nguyên đán năm 2023: mức thưởng bình quân là 6,38 triệu đồng/người. Trong đó, Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ tiền thưởng bình quân là 8,12 triệu đồng/người, cao nhất là 45 triệu đồng/người, thấp nhất là 1 triệu đồng/người; Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước tiền thưởng bình quân là 9,01 triệu đồng/người, cao nhất là 80 triệu đồng/người, thấp nhất là 500.000 đồng/người; Doanh nghiệp dân doanh tiền thưởng bình quân là 6,28 triệu đồng/người, cao nhất là 200 triệu đồng/người, thấp nhất là 500.000 đồng/người; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiền thưởng bình quân là 4,75 triệu đồng/người, cao nhất là 195 triệu đồng/người, thấp nhất là 500.000 đồng/người…

Được biết, năm 2022, các doanh nghiệp đã chủ động tìm kiếm giải pháp đưa hoạt động sản xuất - kinh doanh trở lại bình thường, giải quyết việc làm và mang lại thu nhập ổn định cho người lao động. Do vậy, tình hình thực hiện tiền lương năm 2022 của người lao động và kế hoạch thưởng Tết năm 2023 tăng hơn so với năm trước. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã và đang phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong và các cơ quan, địa phương có liên quan theo dõi nắm bắt, hỗ trợ, thúc đẩy thực hiện chính sách lao động, tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong các doanh nghiệp theo chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh.

PHÚ AN

 

 

Nguồn tin: baokhanhhoa.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp